Participa no Alpha Testing da aplicación Android CasinoALMA | CasinoALMA
Crear:
autor: Juuso
Participa na proba alfa da aplicación de Android CasinoALMA
A aplicación CasinoALMA para Android pasou con éxito á fase de proba alfa pechada despois de cumprir todos os requisitos técnicos establecidos por Google. A participación nesta etapa crítica é esencial para recoller datos privados e garantir o funcionamento óptimo da aplicación. Recoméndase aos interesados ​​en unirse ao programa de probas Alpha que proporcionen o seu enderezo de correo electrónico de Google Play para acceder á aplicación nun prazo de 24 horas. A anticipación é alta para a publicación oficial da solicitude, con agradecemento estendido a todos os probadores polas súas contribucións. Tamén se agradece a Google pola súa colaboración durante todo o proceso, mostrando unha relación profesional e amigable.

 

Aplicación de Android CasinoALMA: transición exitosa á proba alfa pechada

Os complicados pasos técnicos da fase de probas privadas foron navegados con éxito pola aplicación CasinoALMA para Android. Cumpríronse todas as directrices e requisitos técnicos establecidos por Google, o que marca a transición á seguinte fase, a "Proba alfa pechada".

Etapa Crítica: Participación Necesaria

A participación de individuos no programa de probas da aplicación CasinoALMA para Android é necesaria nesta fase crítica. A finalidade é recompilar datos privados para garantir que a aplicación funcione de forma óptima e cumpre coas directrices e as mellores prácticas establecidas por Google antes da súa publicación oficial.

Únete ao programa Alpha Testing

A participación no programa de probas Alpha é moi apreciada. Para unirte, proporciona o enderezo de correo electrónico asociado a Google Play no seguinte formulario. Tras o envío, enviarase unha ligazón directa para descargar a aplicación CasinoALMA de Google Play nun prazo de 24 horas.

 

Previsión de publicación oficial

Estendese a gratitude a todos os que contribúen á fase de proba da aplicación. A expectación pola publicación oficial da solicitude é alta.

Grazas a Google

Agradecemos sinceramente a Google pola súa colaboración durante as etapas de publicación da aplicación. Esta colaboración é unha mostra da relación profesional e amistosa que se fomentou. 

Últimas novas:

Executado por Peljuu.com

Executado por Especialista & Amigos.